MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Opieka wytchnieniowa
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Komu przysługuje  1. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd , jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
  2. Osobie do ukończenia przez nią 18 lat, w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
  3. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ,świadczenie przysługuje bezterminowo.
  4. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725, 00 zł.
  5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej jednak niż 500,00 zł na osobę.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl

?>