MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
PRZEMOC W RODZINIE  1. Najważniejsze pojęcia i definicje
  2. Wykaz placówek świadczących pomoc
  3. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  4. Procedura Niebieskiej Karty
  5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  6. Informacje dla osób dotkniętych i stosujących przemoc
  7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  8. Niebieska linia
  9. Bazy danych PUW Rzeszów dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  10. Informator o podmiotach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy oraz stosującym przemoc w rodzinieInstytucje i organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

SOS Lesko
SOS Lesko
SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl