MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Dodatek gazowy
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Programy
Profilaktyka alkoholowa
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nieodpłatna
      Pomoc Prawna

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
PRZEMOC W RODZINIE 1. Najważniejsze pojęcia i definicje
 2. Wykaz placówek świadczących pomoc
 3. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 4. Procedura Niebieskiej Karty
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 6. Informacje dla osób dotkniętych i stosujących przemoc
 7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
 8. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
 9. Niebieska linia
 10. Bazy danych PUW Rzeszów dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 11. Informator o podmiotach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy oraz stosującym przemoc w rodzinieInstytucje i organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinieSOS Lesko
SOS Lesko
SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 9, 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 43 307 33; 13 43 308 49 :: email: mops@dukla.pl