MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Program "Rodzina 500+"Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program Rodzina 500+, który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli.

W ramach Programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód za rok 2014 nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski na świadczenie będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pok. nr 2, 4 i 7.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowych informacji dot. Programu będzie można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego MOPS w Dukli tel. 134329142 i 134329143 oraz dzwoniąc na uruchomioną przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie infolinię pod nr 800 100 990.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Pobież wniosek w formacie PDF

Oświadczenie dla osób pobierających zasiłek rodzinny

Oświadczenie członka rodziny o dochodach

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl