MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Dodatek gazowy
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Programy
Profilaktyka alkoholowa
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nieodpłatna
      Pomoc Prawna

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIECelem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków ( dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

- picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej;
- uzależnienia od środków psychoaktywnych;
- zjawiska przemocy w rodzinie;
- problemów pijących nastolatków.

Punkt Konsultacyjny może także świadczyć usługi w zakresie udostępniania bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie rozpoczyna pracę od 3.10.2019 r. i będzie czynny w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 – 17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4, pokój nr 8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 13 43 29 163.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy – udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji, motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Punkt prowadzi specjalista psychoterapii w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i uzależnień.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dukli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 9, 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 43 307 33; 13 43 308 49 :: email: mops@dukla.pl