MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Opieka wytchnieniowa
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Wzory wniosków - pomoc społeczna

W związku z zasadami załatwiania spraw zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i terminami procedury administracyjnej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy społecznej należy zgłaszać w terminach umożliwiających załatwienie sprawy i wypłatę tych świadczeń.
Dlatego, aby otrzymać wypłatę świadczenia z pomocy społecznej (MOPS w Dukli dokonuje wypłaty świadczeń 20-go każdego miesiąca) należy zgłosić się do końca miesiąca - wówczas świadczenie będzie wypłacane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji, w dniu 20-tym miesiąca następnego.

W przypadku problemów z otwarciem plików należy pobrać i zainstalować poniższą aplikację:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl