MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Opieka wytchnieniowa
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
"Czas na aktywność w Gminie Dukla" 2013Gmina Dukla oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informują o rozpoczęciu realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla" w roku 2013.

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 16 bezrobotnych osób (w tym 4 mężczyzn i 12 kobiet), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie naszej Gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spośród 35 kandydatów 6 - osobowa komisja rekrutacyjna wyłoniła 16 uczestników projektu. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe uprawnienia zawodowe:

  1. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych z prawem jazdy kat. B - dla 7 kobiet,
  2. opiekun osób starszych, niepełnosprawnych, w którym będzie uczestniczyło 5 kobiet,
  3. obsługa kas fiskalnych oraz podstaw obsługi komputera dla 5 kobiet,
  4. oraz obsługa koparko-ładowarki zaplanowane dla 4 mężczyzn.

Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych w wymiarze 36 godzin. Trening będzie obejmował: zmianę postawy życiowej, komunikację interpersonalną, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w zakresie podnoszenia własnej wartości. Trening kompetencji społecznych będzie miał na celu podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz powrót na rynek pracy.

W ramach projektu odbędą się również 40 - godzinne warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka zajęć będzie obejmować: wartości i cele pracy, analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, upominki, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w trakcie zajęć a także zostaną objęci wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.

Więcej zdjęć w galerii...

Kierownik projektu
Małgorzata BielecMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl