MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Opieka wytchnieniowa
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
"Czas na aktywność w Gminie Dukla" 2014Gmina Dukla oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informują o rozpoczęciu realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla" w roku 2014.

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 12 bezrobotnych osób (w tym 6 kobiet), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie naszej Gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spośród 24 kandydatów 6 - osobowa komisja rekrutacyjna wyłoniła 12 uczestników projektu. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe uprawnienia zawodowe:

  1. Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych i komputera (4 kobiety)
  2. Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych i komputera z prawem jazdy kat. B (2 kobiety)
  3. Organizacja przyjęć okolicznościowych (4 kobiety)
  4. Wizaż mój wizerunek (5 kobiet)
  5. Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych i komputera (2 mężczyzn)
  6. Magazynier z uprawnieniami obsługi wózków widłowych (4 mężczyzn)
  7. Magazynier z uprawnieniami obsługi wózków widłowych z prawem jazdy kat. B (2 mężczyzn), z prawem jazdy kat. C (2 mężczyzn)
  8. Kurs obsługi koparko-ładowarki (2 mężczyzn)
  9. Kurs z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie (1 mężczyzna)

Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych w wymiarze 36 godzin. Trening będzie obejmował: zmianę postawy życiowej, komunikację interpersonalną, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w zakresie podnoszenia własnej wartości. Trening kompetencji społecznych będzie miał na celu podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz powrót na rynek pracy. W ramach projektu odbędą się również 40 - godzinne grupowe warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka zajęć będzie obejmować: wartości i cele pracy, analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, upominki, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w trakcie zajęć a także zostaną objęci wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.

Kierownik projektu
Małgorzata BielecMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl