MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Dodatek gazowy
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Programy
Profilaktyka alkoholowa
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nieodpłatna
      Pomoc Prawna

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4uZaproszenie do złożenia oferty - "Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla"
[29.11.2023]

GMINA DUKLA/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUKLI UL.KOŚCIUSZKI 9, 38-450 DUKLA
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
"Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla"

Pełna treść zaproszenia do złożenia oferty
Formularz propozycji cenowej
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
[23.11.2023]

GMINA DUKLA/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUKLI UL.KOŚCIUSZKI 9, 38-450 DUKLA
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), dla których Gmina Dukla jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. netto)

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Dukla- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
ul. Kościuszki 9, 38-450 Dukla
NIP:684-17-44-498
Tel: 13 43 30 849

II. Opis realizacji zadania
Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), dla których Gmina Dukla jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48, art.48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pełna treść zapytania ofertowego w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024
[07.11.2023]

Gmina Dukla planuje w 2024r. przystąpić do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą mogły czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
INFORMACJA
[25.10.2023]

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli będzie nieczynny.
Przepraszamy za utrudnienia.
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[16.10.2023]

Osoby uprawnione do odbioru żywności z Programu FEAD 2021Plus, które dotychczas nie zgłosiły się po jej odbiór, proszone są w dniach 18.10.2023 r. (środa) - 19.10.2023 r.(czwartek) o zgłoszenie się do magazynu
przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja o terminie składania wniosków świadczeń rodzinnych na okres 2023/2024
[14.09.2023]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje , że od 1 sierpnia 2023 r. przyjmowane są kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (2023/2024) ,który rozpoczyna się 1 listopada 2023r. i trwa do 31 października 2024 r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2023 r. osobiście w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 9 w pokoju nr 1 a przyjmowanie wniosków on-line od 1 lipca 2023r. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie MOPS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2023r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023r.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia rodzinnego wynosić będzie nadal 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego będzie rok 2022, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).Przyznanie świadczenia rodzinnego jest uzależnione od kryterium dochodowego.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- EDYCJA 2024
[23.08.2023]

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU Asystent osobisty
INFORMACJA
[11.08.2023]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
w dniu 14 sierpnia 2023r. (poniedziałek) będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[03.07.2023]

Wydawanie nowej żywności z Programu FEAD 2021 Plus odbędzie się w dniu 05.07.2023 r. (środa) w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.
Magazyn czynny w każdą środę tygodnia.
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[29.05.2023]

Wydawanie nowej żywności z Programu FEAD 2021 Plus odbędzie się w dniu 31.05.2023 r. (środa) w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. W dniu 07.06.2023 r. (środa) magazyn nieczynny.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z FEAD
[24.05.2023]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 1 823,60 zł netto oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 1 410,00 zł netto.
Informacja
[05.04.2023]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że w dniu 07.04.2023r.(piątek) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.
Informacja
[27.03.2023]

W związku ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli podajemy aktualne dane:

Zmienił się adres i numery telefonów.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
ul. Kościuszki 9
38-450 Dukla
Tel: 13 43 307 33; 13 43 308 49

Spis numerów telefonów (PDF)
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z FEAD
[07.03.2023]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 1707,20 zł netto oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 1320 zł netto.
Idą mrozy. Zimą bądźmy szczególnie wrażliwi na osoby potrzebujące.
[07.02.2023]

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości - nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

Wykaz placówek udzielajacych wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2022-2023

Pełny wykaz zaktualizowanych placówek udzielających wsparcia w woj. podkarpackim znajdziecie Państwo na naszej stronie : http://www.mops.dukla.pl/placowki_wsparcia.php

Liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie!

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy oraz wymagających skorzystania z ciepłego posiłku czy schronienia na terenie gminy Dukla prosimy o pilny kontakt:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38 - 450 Dukla
- Komisariat Policji w Dukli, ul. Kopernika 4, 38 - 450 Dukla.

Telefony alarmowe:
-Policja - 997
-Straż Pożarna - 998
-Pogotowie - 999
- Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112
Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023
[11.01.2023]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli  informuje , iż osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wnioski będzie można składać po opublikowaniu wzoru formularza przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, o czym Państwa poinformujemy. Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.


Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;


W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji - urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku


Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023
Zaproszenie do złożenia oferty
[07.12.2022]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla".

Więcej informacji można uzyskać po linkiem:
https://mops_dukla.bip.gov.pl/ogloszenia/zaproszenie-do-zlozenia-oferty.html

Dyrektor MOPS
Bielec Małgorzata
NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2023
[28.10.2022]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu pn. "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rządowy program "Opieka wytchnieniowa" ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Zgłoszeń o chęci uczestnictwa w Programie - edycja 2023 prosimy dokonywać do dnia 4 listopada 2022r. do godziny 12:00:

 1. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w godzinach pracy Ośrodka,od 7.00 do 15.00
 2. telefonicznie pod nr tel.(13) 43 291 61
 3. mailowo na adres mops@dukla.pl

Więcej informacji można uzyskać po linkiem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Dyrektor MOPS
Bielec Małgorzata
NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"- EDYCJA 2023
[27.10.2022]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie :
 • a) o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub
 • b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub
 • c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz.573 z późn. zm).


 • Usługi asystenta w szczególności mogą podlegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce,
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej).

Podstawa prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020r. poz. 1787 z późn. zm.).

Zgłoszeń o chęci uczestnictwa w Programie - edycja 2023 prosimy dokonywać do dnia 4 listopada 2022 do godziny 12.00;

 1. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w godzinach pracy Ośrodka,od 7.00 do 15.00
 2. telefonicznie pod nr tel.(13) 43 291 61
 3. mailowo na adres mops@dukla.pl

Więcej informacji można uzyskać po linkiem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Dyrektor MOPS
Bielec Małgorzata
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[06.09.2022]

Wydawanie nowej żywności z Programu FEAD 2020 odbędzie się w dniu 07.09.2022 r. (środa) w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Komunikat w sprawie dodatku węglowego w Gminie Dukla
[18.08.2022]

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym informujemy, iż na terenie Gminy Dukla obsługą powyższych dodatków zajmują się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli - dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego przy ul. Kościuszki 4. Wnioski przyjmowane są w pokojach nr 2, 4, 5, 7.

Pamiętaj: ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1 ustawy o dodatku węglowym rozumie się:
1) Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć wniosek do dnia 30 listopada 2022 r. w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od złożenia wniosku o jego wypłatę.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli pod numerami telefonów: 13 43 29 161, 13 43 29 142, 13 43 29 143.

Formularze o dodatek węglowy dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[18.08.2022]

Wydawanie nowej żywności z Programu FEAD 2020 odbędzie się w dniu 23.08.2022 r. (wtorek) w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
[19.07.2022]

Od 1 lipca 2022 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,) w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2022/2023), który rozpocznie się w dniu 1 października 2022 r. i trwał będzie do 30 września 2023 r. Wnioski w formie papierowej można będzie składać od m-ca sierpnia 2022 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4. Formularze dostępne będą od 20.07.2022 w siedzibie MOPS.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosić będzie od 1 października 2022 r. 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2021 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).
Informacja o terminie składania wniosków świadczeń rodzinnych na okres 2022/2023
[19.07.2022]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje , że od 1 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (2022/2023) ,który rozpoczyna się 1 listopada 2022r. i trwa do 31 października 2022 r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2022 r. osobiście w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca 2022r. Formularze wniosków dostępne będą po 20 lipca 2022r. w siedzibie MOPS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia rodzinnego wynosić będzie nadal 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego będzie rok 2021, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).Przyznanie świadczenia rodzinnego jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[20.06.2022]

Wydawanie nowej żywności z Programu FEAD 2020 odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. (środa) i 23.06.2022r. (czwartek) w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
INFORMACJA - 02.05.2022 r. MOPS nieczynny
[28.04.2022]

Informujemy, że w dniu 2 maja 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Małgorzata Bielec
Dyrektor MOPS Dukla
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
[28.04.2022]

Uprzejmie informujemy, że wydawanie żywności z Programu FEAD 2020 dla osób, które nie wybrały jej w wyznaczonym terminie, odbywa się w każdą środę tygodnia od godz. 8.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[15.04.2022]

Wydawanie żywności z Programu FEAD 2020 odbędzie się w dniu 21.04.2022r. (czwartek) i 22.04.2022r. (piątek) w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
[31.03.2022]

Osoby fizyczne i inne podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym w związku z wojną w Polsce mogą już ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Komu przysługuje świadczenie?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP).
Świadczenie przysługuje na wniosek tego podmiotu.

Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

 

Na jaki okres przysługuje świadczenie?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Istnieje możliwość uzyskania świadczenia również za czas przypadający przed wejściem w życie rozporządzenia jednak nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 r.

W jakiej kwocie przyznawane jest świadczenie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli w godzinach pracy ośrodka
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP (wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
 • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli , ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Organ może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek do pobrania.
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania
pomocy żywnościowej z FEAD

[25.03.2022]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 1707,20 zł netto oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 1320 zł netto.

[25.03.2022]

[24.03.2022]WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO:

Wniosek
Klauzula informacyjna RODOWniosek
Klauzula informacyjna RODOApel o pomoc dla rodziny z Równego
[17.01.2022]
Nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
[28.02.2022]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Szczegóły naboru
Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej
[28.02.2022]

Nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022

Nabór wniosków AOON-edycja 2022
Karta Zgłoszenia AOON-edycja 2022
Klauzula Informacyjna RODO-AOON
Klauzula Informacyjna AOON
Zakres czynności w ramach usług asystenta
Oświadczenieo dot. wskazania asystenta osobistego
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
[25.02.2022]

Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Nabór wniosków OW-edycja 2022
Karta zgłoszenia OW-edycja 2022
Klauzula Informacyjna OW
Klauzula Informacyja RODO OW
Nieodpłatna Pomoc Prawna
[31.01.2022]
Apel o pomoc dla rodziny z Równego
[17.01.2022]
Zostań rodzicem zastępczym !!!
[14.01.2022]
Komunikat w sprawie dodatku osłonowego w Gminie Dukla
[05.01.2022]

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym informujemy, iż na terenie Gminy Dukla obsługą powyższych dodatków będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli -dział Świadczeń Rodzinnych , Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego przy ul. Kościuszki 4.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego . W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022r. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana 2022r. w 2 równych ratach , tj. 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 31 października 2022r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli pod numerami telefonów : 13 43 29 142, 13 43 29 143.

Formularz do pobrania o dodatek osłonowy
Informacja
[05.01.2022]

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli będzie nieczynny.

Dyrektor
Małgorzata Bielec
Informacja
[20.12.2021]

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli będzie nieczynny.

Dyrektor
Małgorzata Bielec
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
[25.11.2021]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w tym (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Dukla.

Pełna treść zapytania ofertowego

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik formularz cenowo-ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
[15.10.2021]

Gmina Dukla planuje przystąpić do Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Gmina Dukla ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w Programie.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli: tel. (13) 43 29161 do dnia 22 października 2022 roku.

Więcej informacji na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych lub w zakładce PROGRAMY RZĄDOWE.
Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
[15.10.2021]

Gmina Dukla planuje przystąpić do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 głoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina Dukla ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w Programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli: tel. (13) 43 29161 do dnia 22 października 2022 roku.

Szczegóły programu:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
Zapraszamy na dyżur z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
[03.09.2021]

W związku ze zmianami dotyczącymi Programu "Dobry Start" Burmistrz Dukli wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dukla na dyżur z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dyżur pracowników ZUS odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. w Sali Konferencyjnej Nr 304 Budynku Urzędu Miejskiego w Dukli w godzinach od 9:00 do 12:00.

Program "Dobry Start" to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry start" będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE), za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwis bankowości elektronicznej banków, które udostępniają taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Celem spotkania będzie udzielenie pomocy i wszelkich wyjaśnień przy zakładaniu platformy usług elektronicznych (ZUS PUE), wypełnianiu i wysyłaniu wniosków osobom uprawnionym do pobierania świadczenia "Dobry Start".

Należy przygotować:
dowód osobisty,
numer rachunku bankowego,
adres mailowy,
telefon komórkowy.

Zapraszamy do skorzystania z Programu

Dyrektor MOPS w Dukli
Małgorzata Bielec   
Burmistrz  Dukli
Andrzej Bytnar
  

Plakat 300 plus Dobry Start spotkanie PUE
Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli
[31.08.2021]

Pełna treść ogłoszenia...
INFORMACJA
[17.08.2021]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego i Świadczenia wychowawczego , informuje iż wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022 tj. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, przyjmowane są w pokoju nr. 4. od 01.08.2021 do 30.11.2021.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[03.08.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 04.08.2021r. (środa) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Barwinek,
2. Tylawa,
3. Trzciana,
4. Zawadka Rymanowska,
5. Zyndranowa.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli
[21.07.2021]

Pełna treść ogłoszenia...
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[09.07.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 13.07.2021r. (wtorek) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Teodorówka,
2. Iwla,
3. Głojsce,
4. Nadole.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Prośba o wypełnienie ankiety
[06.07.2021]

Szanowni Państwo! Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa na zlecenie gminy Dukla realizuje "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy". W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć "wyślij".

https://dukla-mieszkancy.webankieta.pl
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[05.07.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 07.07.2021r. (środa) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Cergowa,
2. Jasionka,
3. Dukla,
4. Zboiska,
5. Nowa Wieś,
6. Trzciana,
7. Lipowica.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
ZUS będzie wypłacał świadczenia "Dobry Start"
[02.07.2021]

Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną. Wnioski będzie można przekazać online z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu "Dobry Start" będzie przyznawał i wypłacał ZUS. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Obecnie wsparcie z programu "Dobry Start" otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[21.06.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 23.06.2021r. (środa) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Łęki Dukielskie,
2. Równe,
3. Wietrzno,
4. Zyndranowa,
5. Barwinek,
6. Chyrowa.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[11.06.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 15.06.2021r. (wtorek) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Nadole,
2. Teodorówka,
3. Iwla,
4. Głojsce,
5. Mszana,
6. Zawadka Rymanowska.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[07.06.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 09.06.2021r. (środa) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Nowa Wieś,
2. Cergowa,
3. Jasionka,
4. Dukla.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja
[27.05.2021]

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli będzie nieczynny.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[27.05.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 31.05.2021r. (poniedziałek) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Równe,
2. Łęki Dukielskie,
3. Zboiska,
4. Wietrzno.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
[27.05.2021]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla pełnoletnich osób i dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021"

Szczegółowe informacje na temat naboru.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[24.05.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 25.05.2021r. (wtorek) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Lipowica,
2. Trzciana,
3. Zawadka Rymanowska,
4. Barwinek,
5. Mszana
6. Tylawa
7. Zyndranowa

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[18.05.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 19.05.2021r. (środa) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Teodorówka,
2. Iwla,
3. Głojsce,
4. Chyrowa.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[14.05.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 17.05.2021r. (poniedziałek) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Dukla,
2. Nowa Wieś,
3. Nadole.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[06.05.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 10.05.2021r. (poniedziałek) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Zboiska,
2. Cergowa,
3. Jasionka.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[23.04.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 27.04.2021r. (wtorek) będzie wydawana nowa żywność dla miejscowości:

1. Łęki Dukielskie,
2. Równe,
3. Wietrzno.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
OGŁOSZENIE
[08.04.2021]

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz im najbliżsi mogą zgłaszać się po nieodpłatną pomoc materialną, prawną i psychologiczną do Lokalnego Punktu pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Dukli (Dukla, ul. Trakt Węgierski 18 - w budynku parafialnym przy kościele św. Marii Magdaleny) lub do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku (ul. Mickiewicza 29, Sanok) lub do jednego z pozostałych Lokalnych Punktów, których lokalizacje zamieszczono na ulotkach informacyjnych (Krosno, Jasło, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne).

Pomoc świadczona jest osobom pokrzywdzonym m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, wypadkiem komunikacyjnym, przestępstwem na tle seksualnym, kradzieżą, oszustwem, pozbawieniem alimentów oraz świadkom przestępstw.

Więcej informacji można znaleźć na fanpage Ośrodka, na plakatach i ulotkach oraz pod numerami telefonów wskazanymi poniżej.

Telefony kontaktowe:

- całodobowy dyżur telefoniczny: 536 151 532
- całodobowa infolinia: 531 995 236.

Ze względu na pandemię Covid-19 osobista wizyta w placówce będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu możliwości przyjęcia w placówce.

Ulotka-1

Ulotka2
OGŁOSZENIE
[22.03.2021]

W związku z gwałtownie wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem - COVID-19 od 23 marca 2021 r. (wtorek) do odwołania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów:

 • Wprowadzona zostanie możliwość pozostawiania przez interesantów dokumentów w skrzynce pocztowej, znajdującej się przy wejściu do budynku (pozostawione dokumenty otrzymają datę wpływu zgodną z datą wrzucenia do skrzynki pocztowej).
 • Bezpośrednia obsługa interesantów ograniczać się będzie wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa oraz w sprawach interwencyjnych.
 • Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub epuap.

tel. (13) 432 91 40-43
tel. (13) 432 91 57
tel. (13) 432 91 61

ADRES SKRZYNKI ELEKTRONICZNEJ
mops@dukla.pl

GODZINY PRACY MOPS W DUKLI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.00

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[19.03.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że magazyn jest czynny w każdą środę tygodnia w godz. 8.00-10.00.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").

Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.

Krystyna Jasińska
PKPS Krosno
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[15.03.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 17.03.2021r. będzie wydawana żywność dla miejscowości:

1. Głojsce,
2. Wietrzno,
3. Zboiska.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[12.03.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 15.03.2021r. będzie wydawana żywność dla miejscowości:

1. Łęki Dukielskie,
2. Równe.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[08.03.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 10.03.2021r. będzie wydawana żywność dla miejscowości:

1. Iwla,
2. Nadole,
3. Teodorówka,
4. Olchowiec,
5. Chyrowa,

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[05.03.2021]

Nawiązując do informacji o wydawaniu żywności, informujemy, że w dniu 08.03.2021r. będzie wydawana żywność dla miejscowości:

1. Dukla,
2. Cergowa,
3. Jasionka,

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Informacja dotycząca wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020
[02.03.2021]

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich, żywność będzie wydawana w określonych terminach dla poszczególnych miejscowości.

Dnia 03.03.2021 r. prosi się upoważnione osoby do odbioru żywności z następujących miejscowości:

1. Barwinek,
2. Tylawa,
3. Mszana,
4. Zawadka Rymanowska,
5. Trzciana,
6. Nowa Wieś,
7. Lipowica,
8. Zyndranowa.

Magazyn wydawania - ul. Żwirki i Wigury (obok Restauracji "Ziko").


Dla każdej miejscowości będzie wyznaczony termin odbioru żywności. Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.
Zostań rodzicem zastępczym !!!
[17.02.2021]


OGŁOSZENIE
[02.02.2021]

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że od dnia 03.02.2021 r. wydawane będą skierowania dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy żywnościowej. Kwota kryterium dochodowego do przydzielenia niniejszej pomocy wynosi 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, że terminy wydawania żywności będą podawane na bieżąco poprzez ogłoszenie na drzwiach MOPS-u oraz na stronie internetowej: www.mops.dukla.pl

Pełna treść ogłoszenia

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2021/2022
[27.01.2021]

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( tzw. "500 +" ) na nowy okres zasiłkowy (2021/2022) , a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (osobiście) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 , w pokoju nr. 4.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 01.06.2021r.a trwa do 31.05.2022, rodzic dziecka, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, to świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Dukla.
[23.11.2020]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik do zapytania ofertowego

Załącznik formularz cenowo-ofertowy
INFORMACJA
[28.10.2020]

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska, a także odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 143/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaświadczenia te są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pełna treść informacji

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. oraz druk żądania wydania zaświadczeni
OGŁOSZENIE
[12.10.2020]

W związku z gwałtownie wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem - COVID-19 od 12 października 2020 r. (poniedziałek) do odwołania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów:

 • Wprowadzona zostanie możliwość pozostawiania przez interesantów dokumentów w skrzynce pocztowej, znajdującej się przy wejściu do budynku (pozostawione dokumenty otrzymają datę wpływu zgodną z datą wrzucenia do skrzynki pocztowej).
 • Bezpośrednia obsługa interesantów ograniczać się będzie wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa oraz w sprawach interwencyjnych.
 • Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub epuap.

tel. (13) 432 91 40-43
tel. (13) 432 91 57
tel. (13) 432 91 61

ADRES SKRZYNKI ELEKTRONICZNEJ
mops@dukla.pl

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
KOMUNIKAT
[7.10.2020]

 Informacja
[02.07.2020]

Ważne!!

Świadczenie „500”+ przyznane jest do 31 maja 2021r. dlatego też wnioski oświadczenie wychowawcze („500”+ ) na nowy okres zasiłkowy będzie można składać dopiero od 01 luty 2021r.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja o terminie składania wniosków świadczeń rodzinnych na okres 2020/2021
[02.07.2020]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje , że od 1 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (2020/2021) ,który rozpoczyna się 1 listopada 2020r. i trwa do 31 października 2021 r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2020 r. osobiście w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca 2020r. Formularze wniosków dostępne będą po 20 lipca 2020r. w siedzibie MOPS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia rodzinnego wynosić będzie nadal 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego będzie rok 2019, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).Przyznanie świadczenia rodzinnego jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
[02.07.2020]

Od 1 lipca 2020 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,) w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2020/2021), który rozpocznie się w dniu 1 października 2020 r. i trwał będzie do 30 września 2021 r. Wnioski w formie papierowej można będzie składać od m-ca sierpnia 2020 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4. Formularze dostępne będą od 20.07.2020 w siedzibie MOPS.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego ulega zmianie i wynosić będzie od 1 października 2019 r. 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2019 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja „Dobry Start”
[02.07.2020]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że od 01.07.2020r. w tutejszym Ośrodku będzie realizowany Rządowy program „Dobry Start”

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „ Dobry Start” będzie można składać od 01 lipca 2020r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną . Od 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjna (papierową ) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pok. nr 4

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Szczegółowych informacji dot. Programu będzie można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego MOPS w Dukli pok. nr 4 tel. 134329142 i 134329143 , Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Formularze wniosków dostępne będą po 20 lipca w siedzibie MOPS w Dukli.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja
[02.06.2020]

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli będzie nieczynny.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja
[22.05.2020]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. MOPS przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W naszej jednostce, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba.

W związku z powyższym wprowadzam zasady polegające na zdezynfekowaniu rąk po każdym wejściu do budynku, używaniu maseczki bądź innej części garderoby zakrywającej nos i usta, zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów od najbliższej osoby. Klientów, którzy nie zastosują się do powyższych zasad prosimy o nie wchodzenie do jednostki. Pracownicy MOPS mają możliwość odmowy obsługi osób nie stosujących się do wytycznych.

W tej szczególnej sytuacji bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń i dbajmy o zdrowie nasze, najbliższych oraz współpracowników.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
Informacja
[22.04.2020]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, informuje strony, iż Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego utworzył Punkt Informacyjny Oddziału Koordynacji Świadczeń, który znajduje się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (hol główny/parter); Prosimy strony aby w sprawie uzyskania informacji w sprawie koordynacji kontaktowały pod nr.tel. 17 867-18-15) oraz e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl.
Informacja!
[26.03.2020]

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informuję, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez psychoterapeutów w związku z pandemią COVID-19.
Lista psychoterapeutów oraz dni i godz., kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów: psychoterapia-podkarpackie.pl oraz poniżej:
Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 - 20.00
Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 - 12.00
Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 - 11.30
Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 - 19.00
Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 - 20.00, czwartek 10.00 - 11.00
Kamila Makara - Czułno, tel. 697 363 288, środy 12.00 - 13.00
Jacek Pasternak, tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 - 20.00
Agnieszka Polańczyk - Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 - 10.00, środa 8.00 - 11.00, czwartek 8.00 - 12.00
Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 - 15.00, piątek 15.00 - 16.00
Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 - 17.00
Informacja dotycząca dyżurów MOPS Dukla w związku z rozpowszechnianiem coronawirusa COVID - 19
[23.03.2020]

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID - 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Dyrektor MOPS Dukla
Małgorzata Bielec
KOMUNIKAT
[17.03.2020]

Informujemy, że w związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie uruchomiło telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, gdzie osoby potrzebujące, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją. mogą uzyskać porady, wsparcie psychologiczne od dnia 16 marca 2020 roku - do odwołania, pod poniżej wskazanymi numerami telefonów.

 INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

[17.03.2020]

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem oraz szczególnymi procedurami wprowadzonymi z tego powodu na terenie całego kraju informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania:

W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO, PORADY PRAWNE UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE:

- KROSNO – TEL: 13 43 75 728
- DUKLA – TEL: 13 43 29 163
- JEDLICZE – TEL: 13 44 84 744
- RYMANÓW – TEL: 13 43 55 006, w. 220

Rejestracja na poradę telefoniczną również pod numerem telefonu: 134375849 lub e-mail: pomocprawna@powiat.krosno.pl
INFORMACJA
[12.03.2020]

W zwiazku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zwraca się do klientów Ośrodka o ograniczanie załatwiania spraw bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw telefonicznie 13/ 43 29 161, 160, 140, 141, 142, 143, 157 lub poprzez pocztę elektroniczną mops@dukla.pl,

Wnioski o Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i Swiadczenia Wychowawcze 500+, można składać również przez portal empatia.mpips.gov.pl i bankowość elektroniczną.

Formularze wnniosków o świadczenia i przyznawanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów są dostepne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
Małgorzata Bielec
KORONAWIRUS - CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PIERWSZYCH OBJAWÓW
[12.03.2020]

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[09.03.2020]

Wydawanie żywności z Programu FEAD 2019/2020 odbędzie się w dniu 10.03.2020r. (wtorek) i 11.03.2020r. (środa) w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
OGŁOSZENIE O NABORZE
[09.03.2020]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
KSIĘGOWY
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli

Pełna treść ogłoszeniaProśba o pomoc
[03.03.2020]
Zmiana konta bankowego
[24.02.2020]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli uprzejmie informuje, że od 01.03.2020r. nastąpiła zmiana konta bankowego naszego Ośrodka. W związku z tym wszelkie przelewy należy wpłacać na niżej podane konto bankowe - Gmina Dukla - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli:

Bank Gospodarstwa Krajowego
63 1130 1105 0005 2476 7320 0001

Dyrektor MOPS w Dukli
Małgorzata Bielec
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
[17.02.2020]

Zryw z POWEREM

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt oferuje wsparcie aktywizacyjne:

1. doradztwo zawodowe,
2. pośrednictwo pracy,
3. szkolenia zawodowe wraz z stypendium szkoleniowym - przykładowe szkolenia: kurs ADR, kurs HDS, kursy na suwnice, podesty, zbiorniki ciśnieniowe, wózki widłowe, kwalifikacja przyspieszona do akt. C oraz D pracownik biurowy, kurs na kasy fiskalne, kurs florystyczny, kosmetyczny, itp. 4. płatne staże zawodowe wraz z stypendium wynoszącym 1033,70 zł netto.

Projekt jest skierowany do osób biernych zawodowo nie zarejestrowanych w PUP (w wieku 15-29 lat zamieszkujących teren województwa podkarpackiego a w szczególności osoby zamieszkujące takie miasta jak Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg), osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Przy wystraczającej licznie chętnych istnieje możliwość, iż szkolenia odbędą się w Dukli. Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, pod numerem tel.: 667 – 885 – 557, na stronie internetowej: http://zryw.rzeszow.pl/?page_id=1727 oraz na załączonym plakacie.

Dokumenty i niezbędne formularze do odbioru są u p. Justyny Zimny-Frużyńskiej.
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania
pomocy żywnościowej z FEAD

[17.02.2020]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 1402 zł netto oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 1056 zł netto.
INFORMACJA - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
[10.01.2020]

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli w związku z ogłoszonym programem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 października 2019 r. pn. "Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  prosi o kontakt  osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program skierowany jest  do osób z niepełno sprawnościami ,  które posiadają orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności.  Jego celem jest  wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla tych osób. Osoby z niepełno sprawnościami  będą miały możliwość korzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami  poprzez  umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć  będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację , zajęcia terapeutyczne lub do  ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwianiu spraw urzędowych., nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami oraz korzystaniu z dóbr kultury – muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, itp.

Usługa asystenta będzie realizowana  przez  7 dni w tygodniu.

Kandydat na  Asystenta musi spełniać określone wymagania :  posiadać  dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji  w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, pełną zdolność do czynności prawnych, brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowaną opinię, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań, umiejętność pracy z klientem, wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS w Dukli tel. 13 4329140, 141,157,161

UWAGA !
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zapraszamy do nowo otwartej Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego w Dukli
[07.01.2020]

Gmina Dukla/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do udziału w projekcie  pn. „Sprzęt - dobre wsparcie” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego na okres do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
 • Bezpłatny transport sprzętu do i z miejsca zamieszkania (w przypadku braku transportu własnego).
 • Instruktaż obsługi wypożyczonego sprzętu.

DOSTĘPNY SPRZĘT TO: łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, rowery magnetyczne, materace przeciwodleżynowe rurowe, poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne do wózka inwalidzkiego, podnośniki elektryczne pacjenta, kule łokciowe dla dorosłych i dzieci, wózki inwalidzkie aluminiowe, balkoniki z regulacją wysokości.

 W PROJEKCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ: osoby zamieszkujące gminę Dukla, zaliczane do grupy osób starsze/niesamodzielne w rozumieniu Skali Barthel, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

 REKRUTACJA DO PROJEKTU będzie prowadzona od dnia 07.01.2020 roku w sposób ciągły, przez okres realizacji projektu.

 Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Wypożyczalni i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w Wypożyczalni, Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: wypozyczalnia.dukla.pl

 Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną, e-mailem a także przez osoby trzecie na adres Wypożyczalni.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny dostarczyć: Formularz Rekrutacyjny, Zaświadczenia lekarskie, Oświadczenie o braku możliwości finansowania Sprzętu ze środków publicznych, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów rekrutacyjnych nastąpi podpisanie Deklaracji udziału w Projekcie, Umowy Użyczenia Sprzętu, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i oświadczeń Uczestnika Projektu.

 Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji udzielane są w:

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

Armii Krajowej 1, 38 – 450 Dukla
(budynek Szkoły Podstawowej w Dukli – byłe Gimnazjum)
tel. 605 050 495
e-mail: wypozyczalnia@dukla.pl
strona www: wypozyczalnia.dukla.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00

oraz

Biurze Projektu - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli

Kościuszki 4, 38-450 Dukla
tel. 13 432 91 61
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 do 31.12.2022 roku.
Całkowita wartość projektu 192 634,33 PLN
Dofinansowanie UE: 172 357,03 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 20 277,30 PLN
Wkład własny: 10 138,65 PLN
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
[31.12.2019]

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego w miejscowości: Krosno, Rymanów, Dukla i Jedlicze.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego:
będą mogli skorzystać z:
- nieodpłatnej pomoc prawnej,
- nieodpłatnej mediacji,
nie będą mogli skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Szczegółowe informacje na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Dukla.
[15.11.2019]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Dukla.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytania ofertowego
Realizacja projektu pn. "Sprzęt - dobre wsparcie"
[01.10.2019]

Gmina Dukla/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. realizuje projekt pn. "Sprzęt - dobre wsparcie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem Projektu jest zwiększenie 179 niesamodzielnym mieszkańcom Gminy Dukla dostępu do korzystania z bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 119 niesamodzielnych mieszkańców Gminy Dukla w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2022 roku. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Dz. 8.3 RPO WP 2014-20 w zakresie "zwiększenie dostępności usług zdrowotnych"

W projekcie mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące woj. podkarpackie, gminę Dukla, zaliczane do grupy osób starsze/niesamodzielne w rozumieniu Skali Barthel, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego planuje się od dnia 2.01.2020r.

Całkowita wartość projektu 192 634,33 PLN

Dofinansowanie UE: 172 357,03 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 20 277,30 PLN

Wkład własny: 10 138,65 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
[01.10.2019]

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków ( dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

- picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej;
- uzależnienia od środków psychoaktywnych;
- zjawiska przemocy w rodzinie;
- problemów pijących nastolatków.

Punkt Konsultacyjny może także świadczyć usługi w zakresie udostępniania bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie rozpoczyna pracę od 3.10.2019 r. i będzie czynny w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 – 17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4, pokój nr 8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 13 43 29 161.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy – udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji, motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Punkt prowadzi specjalista psychoterapii w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i uzależnień.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dukli
MOPS PRZYPOMINA - ŚWIADCZENIE DOBRY START
[21.06.2019]

Od 1 lipca 2019 r. przyjmowane będą wnioski elektroniczne (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,) w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia "dobry start", przysługującego w kwocie 300,00 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wnioski w formie papierowej można będzie składać od m-ca sierpnia 2019 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4. Formularze dostępne będą od 15.07.2019r. w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

WAŻNE!

300,00 zł na rozpoczęcie roku szkolnego nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub w przedszkolu.
MOPS INFORMUJE - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (RODZINA 500 plus)
[21.06.2019]

Od 1 lipca 2019 r. przyjmowane będą wnioski elektroniczne (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,)w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy (2019/2020). Wnioski w formie papierowej można będzie składać od m-ca sierpnia 2019 r.osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli w pokoju nr 4. Formularze dostępne będą od 15.07.2019r. w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze

WAŻNE !

 • w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku).
 • na wnioski złożone od dnia 1 października 2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku w budynku MOPS w Dukli ul. Kościuszki 4 - na parterze w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Terminy realizacji (wypłat) przyjętych wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze dziecko) złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w następujących okresach.

 • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 października tego roku (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku)
 • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2019 roku)
 • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
 • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
 • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)MOPS PRZYPOMINA - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
[21.06.2019]

Od 1 lipca 2019 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,) w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2019/2020),który rozpocznie się w dniu 1 października 2019 r. i trwał będzie do 30 września 2020 r. Wnioski w formie papierowej można będzie składać od m-ca sierpnia 2019 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4. Formularze dostępne będą od 15.07.2019 w siedzibie MOPS.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego ulega zmianie i wynosić będzie od 1 października 2019 r. 800,00 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2018 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).
MOPS INFORMUJE - ŚWIADCZENIA RODZINNE
[21.06.2019]

Od 1 lipca 2019 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,)w sprawie ustalenia prawa do ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy (2019/2020) ,który rozpocznie się w dniu 1 listopada 2019 r. a zakończy się w dniu 31 października 2020 r. Wnioski w formie papierowej można składać od m-ca sierpnia 2019r.osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4, pokoju nr 4. Formularze dostępne będą od 15.07.2019 w siedzibie MOPS

Kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych nie ulegną zmianie i wynosić będą 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będzie rok 2018 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[28.05.2019]

W dniu 29.05.2019 będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD w magazynie przy ulicy Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. Osoby uprawnione do odbioru żywności proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach.

Za zarząd M.G.PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Diagnoza potrzeb w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
[18.04.2019]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli w związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 2 kwietnia 2019r. pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program skierowany jest do:

1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a)konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.


W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków
1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192)

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli do 29.04.2019.
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[15.04.2019]

Informuję, że w dniu 17.04.2019r. (środa) magazyn przy ulicy Żwirki i Wigury 7, Dukla będzie nieczynny.

Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[08.04.2019]

W dniu 10.04.2019 będzie wydawana kolejna partia żywność z nowej dostawy z programu FEAD w magazynie przy ulicy Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. Magazyn czynny w każdą środę tygodnia.

Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[29.03.2019]

W dniu 01 i 02.04.2019 będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD w magazynie przy ulicy Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Krystyna Jasińska
Zostań rodziną zastępczą!!!
[13.03.2019]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim poszukuje kandydatów na: rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne.

Pełna treść informacji
Zaproszenie Zostań Wolontariuszem!!!
[13.03.2019]

Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, chętną do pomocy, dysponującą wolnym czasem i chciałbyś zrobić coś dobrego - zapraszamy do PCPR w Krośnie!

Organizujemy wolontariat dla wychowanków rodzin zastępczych, który da Ci doświadczenie życiowe i zawodowe w zakresie pomocy pedagogicznej.

Pełna treść informacji
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[25.01.2019]

W dniu 28 i 29.01.2019 będzie wydawana kolejna partia żywność z nowej dostawy z programu FEAD w magazynie przy ulicy Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. Magazyn czynny w każdą środę tygodnia.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Apel o pomoc dla pogorzelców z Teodorówki
[21.01.2019]
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[21.01.2019]

W dniu 22 i 23.01.2019 będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD w magazynie przy ulicy Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. Magazyn czynny w każdą środę tygodnia.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Pomóżmy Sabinie powrócić do zdrowia
[14.01.2019]

Pomóżmy Sabinie powrócić do zdrowiaWynik przeprowadzonego postępowania na realizacje zadania "Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla"
[21.12.2018]

Pełna treść informacji
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Dukla.
[14.12.2018]

Pełna treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy wraz z załącznikami


BEZDOMNI ZIMĄ - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!
[07.12.2018]Pora zimowa to szczególnie niebezpieczny czas dla osób pozbawionych opieki. Trudne warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady śniegu stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych. Zagrożenie takie dotyczy również osób będących pod wpływem alkoholu.

W związku z powyższym dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatna, całoroczna i całodobowa infolinia o numerze 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych. Najbliższe schroniska dla bezdomnych znajdują się w Krośnie, Jaśle i Sanoku.

Jednocześnie prosimy mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie do pracowników MOPS w Dukli, wszystkich przypadków osób, które są narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2017/2018

Pełny wykaz zaktualizowanych placówek udzielających wsparcia w woj. podkarpackim znajdziecie Państwo na naszej stronie www.mops.dukla.pl/placowki_wsparcia.php.
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[07.12.2018]

W dniu 11 i 12.12.2018 będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD w magazynie przy ulicy Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.Po w/w terminie w miesiącu grudniu żywność nie będzie wydawana.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Zaproszenie do złożenia oferty
[06.12.2018]

prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)
Gmina Dukla -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla”.
Zamawiający:

Gmina Dukla -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
ul. Kościuszki 4,
38 -450 Dukla
tel. 13 43 29 161
e-mail: mops@dukla.pl

Pełna treść w formacie PDF
Załącznik w formacie PDF
Załącznik w formacie odtInformacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[03.12.2018]

W dniu 5.12.2018r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2018 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
[29.11.2018]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia. Grupa powstała z myślą o osobach, doświadczających  przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej .

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej polegającej na spotkaniach osób przeżywających podobne problemy.  Spotkania dają  możliwość rozmowy z innymi osobami doświadczającymi trudnych emocji, uczuć i sytuacji. To również miejsce gdzie można zostać wysłuchanym, doświadczyć empatii i bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Możliwość opowiedzenia o sowich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami. Wsparcie uzyskane podczas spotkań pomaga uwolnić się od ciężaru trudnych emocji i doświadczeń, co sprzyja lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie życie.

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami;
 • budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem;
 • wzbogacające doświadczenie poznania i zjednoczenia z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi;
 • bliższe przyjrzenie się swoim dotychczasowym schematom działania;
 • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach;
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.

Chętnych do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
Kościuszki 4, 38 -450 Dukla
tel. 13 43 29 160


Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania
pomocy żywnościowej z FEAD

[20.11.2018]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 1402 zł oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 1056 zł.

Małgorzata Bielec
Dyrektor MOPS
Program priorytetowy Czyste Powietrze
[07.11.2018]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...
Warsztaty dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
[18.10.2018]Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli wraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie zorganizował w 2018 roku cykl zajęć grupowych i indywidualnych dla swoich klientów.

Warsztaty o charakterze porady grupowej dotyczyły

 • roli zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych w planowaniu i kształtowaniu rozwoju zawodowego
 • komunikacji międzyludzkiej (zarówno mowy ciała jak i porozumiewania werbalnego)
 • poruszania się po rynku pracy i skutecznego poszukiwania ofert pracy.

W listopadzie odbędą się jeszcze zajęcia pomagające w przygotowaniu do
 • prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz
 • opracowania aplikacji zawodowej - życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego.


Uczestnicy korzystali również z porad indywidualnych. Wzięli udział w indywidualnym badaniu swojego potencjału zawodowego, wykonując KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Zbadali też poziom swoich kompetencji zawodowych przy pomocy NARZĘDZIA DO BADANIA KOMPETENCJI.

Wymienione zajęcia przeprowadzone zostały przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, wykonującego swoją pracę w Krośnie.
Informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości korzystania z informacji i porad zawodowych zarówno indywidualnych jak i grupowych w krośnieńskiej siedzibie Centrum przy ul. Lewakowskiego 27B, nr kontaktowy (13) 436 49 17.

Klienci dukielskiego Ośrodka mogą skorzystać z pośrednictwa pracowników MOPS w Dukli w umówieniu spotkania z doradcą zawodowym Centrum lub kontaktować się z nim osobiście.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia - uczniów szkół średnich, studentów, absolwentów wszystkich typów szkół oraz bezrobotnych i poszukujących pracy.

Małgorzata Bielec

Dyrektor MOPS w Dukli


Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach programu "Aktywny Samorząd"
[02.08.2018]

Pełna treść w formacie PDF
Rodziny wspierające
[02.08.2018]

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą pomagać i być wsparciem rodzin, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli w oparciu o art.29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U.Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wsparciu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wsparcie tych rodzin polegać będzie na przyjęciu na siebie roli rodziny wspierającej.

Do zadań rodziny wspierającej nie należy wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy są bardzo różne, zależne są od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Pomoc może dotyczyć:
. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci,
. kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
. organizacji czasu rodziny,
. pomocy w nauce,
. racjonalnego prowadzenia budżetu domowego,
. prowadzenie gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli na piśmie w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 6

Rodzina NIE MOŻE pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:
. Istnieje problem alkoholowy,
. Nie ma stałego źródła utrzymania,
. Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
. Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
. Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
. Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
. Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Szczegółowe informacje pod numerem: 13 4329160
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[03.07.2018]

Osoby, które nie wybrały żywności z poprzednich dostaw w ramach programu FEAD proszone są o pilny odbiór.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[12.06.2018]

W dniu 13.06.2018r. magazyn przy ulicy Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO, będzie nieczynny.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[22.05.2018]

W dniu 23.05.2018r. będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2017 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.
Magazyn czynny w każdą środe.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
[30.04.2018]


Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[23.04.2018]

W dniu 24.04.2018r. będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2017 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.
Artykuły z tej dostawy można wybierać również w każdą środę tygodnia do wyczerpania zapasów.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[10.04.2018]

W dniu 11.04.2018r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2017 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.
Artykuły z tej dostawy można wybierać również w każdą środę tygodnia do wyczerpania zapasów.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
30 marca 2018 r. jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli dniem wolnym od pracy
[28.03.2018]


Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[12.03.2018]

W dniu 14.03.2018r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2017 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
[01.03.2018]

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Dukla.
[13.02.2018]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Dukla.

Zal. nr 1 Formularz ofertowy
Zal. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zal. nr 3 Umowa na zakup usługi
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[30.01.2018]

W dniu 31.01.2018r. (środa) magazyn będzie nieczynny z powodu choroby.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[08.01.2018]

W dniu 10.01.2018r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2017 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. Magazyn czynny jest w każdą środę.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[28.12.2017]

W dniu 29.12.2017r. (piątek) i 3.01.2018r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2017 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. Magazyn czynny jest w każdą środę tygodnia.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
ZAPYTANIE OFERTOWE
[20.12.2017]

Dowóz posiłków dla ok. 200 uczniówRekrutacja uczestników (osób) do Gminnego Klubu Seniora w Dukli
[18.12.2017]

Baner

Gmina Dukla prowadzi obecnie proces rekrutacji uczestników (osób) do Gminnego Klubu Seniora w Dukli rozpoczynającego swoją działalność od stycznia 2018 roku Zapraszamy seniorów w wieku 60 + zamieszkujących gminę Dukla, niesamodzielnych z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność, które ze względu na swój podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Szczegóły rekrutacji zawiera regulamin. Dokumenty do pobrania:
 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Gminny Klub Seniora w Dukli",
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny,
 3. Załącznik nr 2 Karta oceny osoby kierowanej do Klubu Seniora w Dukli,
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Załącznik nr 4 Deklaracja udziału w projekcie.
EW
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[04.12.2017]

W dniu 06.12.2017r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2017 w magazynie przy ul. Żwirki i Wigury 7, naprzeciwko Restauracji ZIKO. Przypominamy, że magazyn czynny jest w każdą środę.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
BEZDOMNI ZIMĄ - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!
[20.11.2017]Pora zimowa to szczególnie niebezpieczny czas dla osób pozbawionych opieki. Trudne warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady śniegu stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych. Zagrożenie takie dotyczy również osób będących pod wpływem alkoholu.

W związku z powyższym dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatna, całoroczna i całodobowa infolinia o numerze 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych. Najbliższe schroniska dla bezdomnych znajdują się w Krośnie, Jaśle i Sanoku.

Jednocześnie prosimy mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie do pracowników MOPS w Dukli, wszystkich przypadków osób, które są narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2017/2018

Pełny wykaz zaktualizowanych placówek udzielających wsparcia w woj. podkarpackim znajdziecie Państwo na naszej stronie www.mops.dukla.pl/placowki_wsparcia.php.
Zaproszenie na dyżur ekspertów ZUS
[18.10.2017]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle zaprasza na dyżur ekspertów ZUS, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Dukli w dniu 10 listopada 2017 r. W tym dniu w godzinach 10.00-14.00 w sali narad Urzędu zorganizowane zostanie mobilne stoisko informacyjne ZUS.

Pełna treść zaproszenia w formacie PDF.
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z FEAD
[24.08.2017]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 1268 zł oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 1028 zł.
Instrukcja składania wniosku on-line na przykładzie 500+
[04.08.2017]

Udostępniamy zaktualizowaną Instrukcję składania wniosku on-line (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja eWnioski
Nowe wzory wniosków
[26.07.2017]

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[14.03.2017]

W dniu 15.03.2017r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2016 w magazynie po dawnej Spółdzielni Inwalidów. Ze względu na trwające prace remontowo-budowlane prosimy nie parkować samochodów na terenie obiektu. Przypominamy, że żywność można wybierać w każdą środę tygodnia.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[27.02.2017]

W dniach 28.02.2017r. (wtorek) i 01.03.2017r. (środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy z programu FEAD 2016 w magazynie po dawnej Spółdzielni Inwalidów. Ze względu na trwające prace remontowo-budowlane prosimy nie parkować samochodów na terenie obiektu.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Zostań rodzicem zastępczym
[02.02.2017]

Zostań rodzicem zastępczym
Zmiana kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
[09.01.2017]

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. uległo zmianie kryterium dochodowe dotyczące przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Film informacyjny o POPŻ 2014-2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
[20.12.2016]

Dotyczy ceny dostaw i usług posiłków.

Pełna treść zapytania w formacie PDF
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[20.12.2016]

W dniach 28-29.12.2016r. (środa, czwartek) będzie wydawana żywność z programu FEAD 2016 w magazynie po dawnej Spółdzielni Inwalidów.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW Z OLCHOWCA
[12.12.2016]

Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie Pałka z Olchowca poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce 9 grudnia 2016 r. Pożar strawił dorobek całego życia, w jednej chwili rodzina została bez dachu nad głową. Pomóżmy odbudować im dom.

Gorąco apeluję i proszę wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodziny.

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie

PKO BP: 10 1020 2964 0000 6102 0003 3878
z dopiskiem "POMOC DLA RODZINY PAŁKA Z OLCHOWCA"

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar
Informacja
[04.10.2016]

W związku z planowanym remontem w dniu 06.10.2016r. (czwartek) informujemy, że pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego w godzinach 700-1100 będą przyjmować strony w pokojach nr 3 i 4.
Informacja w sprawie wydawania żywności. Podprogram 2016.
[06.09.2016]

Osoby posiadające skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej z programu FEAD mogą zgłaszać się po odbiór żywności od 07.09.2016r. (środa) od godziny 8:00 do magazynu po Spółdzielni Inwalidów. Informuje się,że żywność będzie wydawana tylko w każdą środę tygodnia. Ze względu na trwające prace remontowo-budowlane nie ma możliwości zaparkowania samochodów.
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z FEAD
[30.08.2016]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 951 zł oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 771 zł.
Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
[10.08.2016]


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli
[14.06.2016]

Pełna treść ogłoszenia...

Kwestionariusz osobowy...

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji...

Oświadczenie kandydata o niekaralności...

Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli...
Zostań rodzicem zastępczym!!!
[15.03.2016]

Chcesz pomagać dzieciom skrzywdzonym przez los?

Jeżeli TAK to przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie na rozmowę wstępną, na której dowiesz się o warunkach jakie musisz spełnić by stać się rodzicem zastępczym.

Jeżeli spełnisz określone przepisami wymagania zaprosimy Cię na szkolenie, które uzupełni Twoją wiedzą z rodzicielstwa zastępczego, rozwieje Twoje obawy i wątpliwości.

Decyzję o tym czy zostaniesz rodziną zastępczą podejmiesz po szkoleniu, a także rozmowie ze specjalistami i doświadczonymi rodzinami zastępczymi.

Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie i udzielać Ci wsparcia i wskazówek!

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego!

Dane adresowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38-400 Krosno
Telefon i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766
Rodzina 500+


[26.02.2016]

Stosownie do informacji Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informujemy, że została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990, za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Równocześnie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu została utworzona zakładka pn. "Rodzina 500+", dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus, w której zostały opublikowane materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
[16.02.2016]

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 22 - 27 lutego 2016 r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach od 22 do 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk.

Harmonogram dyżurów Rzeszów

Harmonogram dyżurów
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[15.02.2016]

Począwszy od 17.02.2016r. (środa) będzie wydawana nowa żywność dla rodzin zakwalifikowanych na podstawie skierowań wydanych w 2015r.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD
[19.01.2016]

W dniach od 20.01.2016r. do 29.02.2016r. w każdą środę będzie wydawana żywność dla rodzin zakwalifikowanych na podstawie skierowań wydanych w 2015r.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
[22.12.2015]

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE
[16.12.2015]

Dotyczy ceny dostaw i usług posiłków.

Pełna treść zapytania w formacie PDF
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD 2015
[18.11.2015]

W dniach 24-25.11.2015r. (wtorek, środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy dla osób zakwalifikowanych na podstawie skierowań wydanych w 2015r. Żywność będzie wydawana jednorazowo dla każdej rodziny w magazynie po Spółdzielni Inwalidów. Magazyn czynny jest w każdą środę.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Spotkanie Edukacyjne "Antydyskryminacja i Przeciwdziałanie Przemocy"
[23.10.2015]

W dniu 21 października w Urzędzie Gminy w Dukli w sali narad odbyło się spotkanie edukacyjne na temat "Antydyskryminacji i Przeciwdziałania Przemocy". Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu: "Prawa Kobiet to prawa człowieka", Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" z Rzeszowa wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli. W spotkaniu udział wzięli dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, przedstawiciele policji, szkół z terenu gminy Dukla, jak również podopieczni tut. Ośrodka.
Na wstępie Panie ze Stowarzyszenia powitały przybyłych gości oraz przybliżyły działalność Stowarzyszenia. Następnie zaprosiły do obejrzenia filmu, pt. "Jak w niebie" szwedzkiego reżysera Kaya Pollaca, który przedstawia jak dążyć do wolności, uniezależniania się od stereotypowego myslenia. To film o odkrywaniu siebie i prawdy o sobie, o tym jak wielką wartością jest słuchanie i wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. Bohaterowie zaczęli wsłuchiwać się w muzykę, ale i co najważniejsze w swoje serca i serca innych. Potrafią mówić o uczuciach które często dusimy w sobie. Film opowiada o przemianach jakie mogą zajść w ludzkiej duszy i w całym życiu. Pokazuje jak ważna jest zmiana punktu widzenia i wsparcie innych osób. Ale co najważniejsze po obejrzeniu filmu człowiek wychodzi silniejszy w przekonaniu, że można przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe i stawić czoło przeciwnościom.
Po wymianie wrażeń i ogólnej dyskusji na temat filmu widzowie zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, której celem było poznanie ogólnej opinii na temat dyskryminacji kobiet w życiu społeczno - zawodowym. Na zakończenie zostały rozdane broszury informacyjne na temat Stowarzyszenia.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
Małgorzata Bielec
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD 2015
[20.10.2015]

W dniach 27-28.10.2015r. (wtorek, środa) będzie wydawana żywność z nowej dostawy dla osób zakwalifikowanych na podstawie skierowań wydanych w 2015r. Żywność będzie wydawana jednorazowo dla każdej rodziny w magazynie po Spółdzielni Inwalidów. Magazyn czynny jest w każdą środę.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD 2015
[11.09.2015]

Począwszy od 16.09.2015r. w każdą środę miesiąca września będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych na podstawie skierowań wydanych w 2015r. Żywność będzie wydawana jednorazowo dla każdej rodziny w magazynie po Spółdzielni Inwalidów.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe
[11.09.2015]

W dniu 14 lipca 2015r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nowe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD 2015
[03.06.2015]

Począwszy od 08.07.2015r. w każdą środę miesiąca lipca będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych na podstawie skierowań wydanych w 2015r. Żywność będzie wydawana w magazynie po Spółdzielni Inwalidów.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli
[09.03.2015]

Pełna treść ogłoszenia...
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Asystenta Rodziny
[13.02.2015]

Pełna treść ogłoszenia...
PORADNICTWO PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
[16.01.2015]

Informujemy, że dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest prowadzone poradnictwo psychoterapeutyczne dla osób indywidualnych, a także grup.

Czytaj więcej...
Informacja dotycząca wydawania żywności FEAD 2015
[09.01.2015]

Informujemy, że osoby, które odebrały skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej proszone są o odbiór w dniach 12-13.01.2015r. (poniedziałek-wtorek). Żywność będzie wydawana w magazynie po Spółdzielni Inwalidów.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
PODZIĘKOWANIA

Dukla, 23.12.2014r.

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli składa serdeczne podziękowania Pani dyrektor OK w Dukli Małgorzacie Walaszczyk - Faryj oraz wszystkim pracownikom za bezinteresowną pomoc wyświadczoną najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

W tym miejscu pragnę podziękować Państwu za okazaną w tych szczególnych dniach dobroć, życzliwość i okazane współczucie ludziom potrzebującym pomocy.
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z FEAD
[05.12.2014]

Informujemy, że pracownicy socjalni MOPS w Dukli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 813 zł oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 684 zł.

Za Zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny
[10.11.2014]

W ślad za informacją Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie zamieszczamy propozycję wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych, mających na utrzymaniu trójkę i więcej dzieci.

Czytaj więcej

www.wkdr.pl
INFORMACJA
[21.10.2014]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie dla mieszkańców powiatu prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. Od miesiąca października 2014r. zostało dodatkowo uruchomione poradnictwo psychoterapeutyczne w nurcie terapii Gestalt dla osób indywidualnych i dla grup.

Spotkania z psychoterapeutą odbywać się będą w każdy poniedziałek, począwszy od 10 października 2014r. od godziny 1600 do 1730, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w pokoju nr 24, parter budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz
OGŁOSZENIE O NABORZE SPECJALISTY "PSYCHOLOGA"
[12.08.2014]

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli poszukuje do współpracy psychologa.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
INFORMACJA
[04.08.2014]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje , że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2014/2015) , wraz z pełna dokumentacją będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r do 30.11.2014r. Natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r. 31.10.2014r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń, przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (01.11.2014- 31.10.2015) wydawane będą od dnia 20.08.2014r , w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli pokój nr. 2.

Wymagane dokumenty
Profilaktyka raka piersi oraz raka szyjki macicy
[10.07.2014]

Kobiety korzystające ze świadczeń MOPS w Dukli wyrażające chęć udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 do pokoju nr 4 w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa.

Aby szkolenie mogło się odbyć powinno w nim uczestniczyć przynajmniej 30 pań.
Szkolenie w wymiarze 90 minut planowane jest pomiędzy 1 września a 10 grudnia 2014r.

Czytaj więcej...
KARTA DUŻEJ RODZINY
[30.06.2014]

Począwszy od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

 1. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
  • 1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  • 2) małżonek rodzica;
  • 3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  • 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  • 3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
  • 1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
  • 2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
  • 3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  • 4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
  • 5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • 6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 4. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  • 1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  • 2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • 3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • 4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • 6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.rodzina.gov.pl

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
2. Oferta partnerów

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Pomocy Społecznej MOPS tel. (13) 43 291 41-43, 57.


Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Termin składania wniosków do 15 września 2014r.
[15.05.2014]

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.
O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
(Dz. U z 2014r. poz.567)

Czytaj więcej...


Komunikat w sprawie zmiany wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego
[09.05.2014]

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w okresie:

 • od dnia 1 maja 2014 do dnia 31 grudnia 2014 - 800,00 zł miesięcznie
 • od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 - 1200,00 zł miesięcznie
 • od dnia 1 stycznia 2016 - 1300,00 zł miesięcznie

Decyzje o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego wydawane są z urzędu i nie wymagają składania odrębnych wniosków.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 30 kwietnia 2014r. pozycja 559 - wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.
Doradcy zawodowi z krośnieńskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli
[26.03.2014]


26 marca br. odbyły się warsztaty poszukiwania pracy, w których uczestniczyli podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli. Zajęcia przeprowadzone zostały w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Grupa uczestników została wybrana przez pracowników MOPS w Dukli.

Zadaniem doradców zawodowych było zdiagnozowanie problemów zawodowych każdego z uczestników oraz przeprowadzenie zajęć grupowych, na których omówione zostały zagadnienia dotyczące rynku pracy.

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z typowym i pożądanym podejściem do poszukiwania pracy, wyposażenie ich w podstawową wiedzę dotyczącą aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowanie do procesu planowania przyszłości zawodowej oraz kształtowanie aktywnej postawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia.
Podczas zajęć doradcy akcentowali konieczność przygotowania się do zmian na rynku pracy, tak by móc aktywnie w nim uczestniczyć. Podkreślali znaczenie umiejętności stawiania czoła wyzwaniom współczesnego rynku pracy.
Efektem zajęć jest nabycie i pogłębienie praktycznych umiejętności związanych z samodzielnym, skutecznym i efektywnym poszukiwaniem pracy.

Niezależnie od poruszanych tematów, doradcy szczegółowo omówili zakres tematyczny wszystkich porad grupowych i zajęć aktywizacyjnych realizowanych w Centrum, zachęcając do korzystania z nich.

Zajęcia grupowe zapoczątkowały współpracę krośnieńskiego Centrum z MOPS w Dukli na rzecz pomocy w aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia.

Małgorzata Bacher
WUP Rzeszów
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI PEAD 2013
[28.02.2014]

Informujemy, że wydawanie nowej żywności programu PEAD 2013 odbędzie się we wtorek 04.03.2014 r. Żywność będzie wydawana na karty obowiązujące w 2013 r.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności w wyznaczonych terminach.

Za zarząd M.G. PKPS w Dukli
Krystyna Jasińska
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
[16.10.2013]

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wyniesie 1 680 zł. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano 13 września.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Czytaj rozporządzenie...


ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJACE W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2013/2014 - ZASIŁEK RODZINNY
[24.09.2013]

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2012 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539 zł (623 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Okres ten wydłuża się:
- do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
- do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty, pod warunkiem, że wyrok zasądzający alimenty musi być wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę ucząca się)

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
- pozostaje w związku małżeńskim,
- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie(np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) albo w rodzinie zastępczej
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2012 roku;
- na dziecko do 5 lat - 77 zł miesięcznie
- na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 106 zł miesięcznie,
- na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 115 zł miesięcznie.

Czytaj rozporządzenie...

INFORMACJA DOTYCZACA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 NALEŻY DOŁĄCZYĆ MIĘDZY INNYMI;
 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach za 2012 rok(wnioskodawcy, małżonka oraz dzieci w wieku 18-25 lat).
 2. Zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w indywidualnych przypadkach umowy o pracę obejmujące rok 2012.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym za 2012 rok.
 4. Aktualne zaświadczenie ze szkół ponadgimnazjalnych lub oświadczenie potwierdzające fakt, że dziecko jest uczniem w roku szkolnym 2013/2014.
 5. Zaświadczenie o pobranych stypendiach.
 6. Świadectwo pracy w przypadku utraty pracy oraz umowę o prace i zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie netto uzyskanym za drugi przepracowany miesiąc w przypadku utraty i podjęcia pracy w 2012 i po 2012 roku.
 7. PIT od pracodawcy , PIT z ZUS lub Urzędu Pracy za 2012 rok.
 8. W przypadku osób, które nie korzystały ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w poprzednim okresie zasiłkowym tj. 2012/2013 należy dołączyć akty urodzenia dzieci i dowód osobisty wnioskodawcy.
 9. Zaświadczenie z organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację , o stanie egzekucji , przyczynach jej bezskuteczności egzekucji oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasadzonych alimentów (dot. Osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
 10. Zaświadczenie od Komornika Sadowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2012 rok.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
[09.05.2013]

Od marca 2013r. utworzony został "Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem" w województwie podkarpackim.
Szczegółowe informacje oraz adresy ośrodków dla osów pokrzywdzionych przestępstwem.Informacja dotycząca wydawania żywności PEAD 2012
[01.10.2012]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że od dnia 01.10.2012r. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 684,00 zł netto (813,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej), mogą odbierać karty pomocy żywnościowej PEAD ważne na 2012r. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Rodziny, które nie korzystają z pomocy finansowej MOPS w Dukli, do wniosku o przyznanie karty muszą dołączyć aktualne zaświadczenia o dochodach. Informacja nie dotyczy rodzin, które posiadają karty PEAD wydane w 2012r.

Dyrektor MOPS w Dukli
Małgorzata Bielec

Informacja dotycząca dożywiania dzieci w szkołach
[07.08.2012]

Dyrektor MOPS w Dukli informuje, że można składać wnioski o przyznanie dożywiania dla dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok szkolny 2012/2013. Dochód rodziny starającej się o przyznanie tego typu pomocy nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego tj. 456 x 150 % = 684,00 zł netto na osobę w rodzinie. Mając na uwadze sprawną organizację wyżywienia w szkołach prosimy o składanie wniosków w miesiącu sierpniu 2012 r.

"Dożywianie w szkole" jest ważnym elementem polityki społecznej państwa. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Program ma ponadto na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie zdrowego stylu żywienia. Główne działania programu dotyczą zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Wymagane dokumenty - druki dostępne w ośrodku lub do pobrania ze strony MOPS w DukliINFORMACJA
[07.08.2012]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2012/2013), wraz z pełną dokumentacją będą przyjmowane od dnia 1 września 2012r.

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (01.11.2012 - 31.10.2013) wydawane będą od dnia 13 sierpnia 2012r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli pokój nr. 1.

Weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
[07.08.2012]

W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie wprowadza nowe, zwiększone kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej. Różnice wybranych kwot przedstawia poniższa tabela.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.

Czytaj rozporządzenie...Informacja
[02.04.2012]

Informuje się, że z dniem 2 kwietnia 2012r. zaprzestaje się doręczania decyzji administracyjnych za pośrednictwem gońców Urzędu Miejskiego w Dukli. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi dostarczania decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prosimy wszystkich klientów naszego ośrodka o osobisty odbiór decyzji w siedzibie ośrodka pomocy społecznej.

Za niedogodności przepraszamy.

Małgorzata Bielec
Dyrektor MOPS w Dukli

Czas na aktywność w gminie Dukla 2012
[15.03.2012]


Gmina Dukla oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informują o rozpoczęciu realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla". Zadanie w 85% jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez Gminę Dukla.

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 17 niepracujących osób (w tym 6 mężczyzn i 11 kobiet), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat, zamieszkałych na terenie naszej Gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe uprawnienia zawodowe - "Kucharz małej gastronomii" - dla 11 kobiet, "Florystyka", w którym będzie uczestniczyło 7 kobiet, "Spawanie elektryczne metodą MAG" dla 6 mężczyzn i "Obsługa koparko-ładowarki" zaplanowane dla 2 mężczyzn. Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych w wymiarze 55 godzin. Trening będzie obejmował: zmianę postawy życiowej, komunikację interpersonalną, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w zakresie podnoszenia własnej wartości. Trening kompetencji społecznych będzie miał na celu podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz powrót na rynek pracy. W ramach projektu odbędą się również 40 - godzinne warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka 3-dniowych będzie obejmować: wartości i cele pracy, analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Zorganizowane zostaną ponadto praktyczne warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie technik negocjacji, planowania własnej kariery zawodowej oraz informacje na temat zakładania własnej firmy. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, upominki, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w trakcie zajęć a także zostaną objęci wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.

Koordynator merytoryczny
Małgorzata Bielec

Komunikat w sprawie nowych przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych
[23.01.2012]

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769). Rozporządzenie to określa m.in. nowe wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Czytaj rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne...

Zródło: http://www.mpips.gov.pl

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
[23.01.2012]

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836). Jednocześnie od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zródło: http://www.mpips.gov.pl

UWAGA - ZMIANA DANYCH
[02.01.2012]

W związku z uchwałą nr XVI/97/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DUKLI uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2012 roku została zmieniona nazwa własna Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli.

Małgorzata Bielec
Dyrektor MOPS w Dukli

Od 1 stycznia 2012 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę
[27.12.2011]

Rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. będzie wynosić 1500 zł. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1386 zł, oznacza to jego wzrost o 8,2 proc.

Zgodnie z prawem rząd do 15 czerwca każdego roku przedstawia propozycję płacy minimalnej na następny rok Komisji Trójstronnej. Komisja ma miesiąc na porozumienie się w tej sprawie, w razie braku porozumienia wysokość płacy minimalnej ustala rząd. Ponieważ Komisja nie doszła do porozumienia, w połowie lipca wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział, że ustali wysokość płacy minimalnej na poziomie 1,5 tys. zł. Pytany o komentarz po decyzji rządu, Pawlak powiedział, że podniesienie płacy minimalnej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. - Chciałbym podkreślić, że w ciągu tych czterech lat utrzymywaliśmy cały czas płacę minimalną na poziomie powyżej 40 proc. średniej (płacy), więc w porównaniu z tym, co było w poprzednich okresach, kiedy płaca minimalne była na poziomie trzydziestu kilku procent, to wyraźnie poprawiła się sytuacja ludzi, którzy mają niższe dochody - powiedział Pawlak. Natomiast zdaniem pracodawców podniesienie płacy minimalnej spowoduje, że firmy będą mniej chętnie zatrudniać nowych pracowników. - Dotknie to szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach w regionach słabych gospodarczo, jak województwa podkarpackie czy warmińsko-mazurskie. Pracownicy, którzy nie wypracują dla pracodawcy dochodu 3000 zł miesięcznie (wynagrodzenie plus podatki i składki na ubezpieczenie społeczne, urlop, itd.) utracą pracę. W regionach najbiedniejszych wiele osób o niskich kwalifikacjach nie wypracuje takiego dochodu - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan. Zdaniem pracodawców argument, że płacę minimalną należy podnieść, bo nie da się za nią utrzymać rodziny, jest niewłaściwy. Według nich wysokość wynagrodzenia musi być powiązana z wydajnością pracy i siłą nabywczą ludności w danym regionie, a narzucanie wysokości płac nieuzasadnionych produktywnością zawsze prowadzi do bezrobocia.

Czytaj rozporządzenie...

Opr. na podst. www.ksiegowosc.infor.pl

KOMUNIKAT
[27.07.2011]

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:

- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne
[20.06.2011]

O dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.źródło: mpips.gov.pl

Zmiana ustawy o pomocy społecznej i kilku innych ustaw
[01.04.2010]

W dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:

1. Zmianie podlega sposób naliczania odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w gminie Dukla to Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej) w ustawie ustalono, że odpłatność ponoszą ci uczestnicy, u których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego (odpłatność wynosi 5 % dochodu). Poniżej przedstawiamy przykłady:

- dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł x 250 % = 1192,50 zł. Przykładowo - dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi 1200 zł miesięcznie. Odpłatność oblicza się w następujący sposób: 5 % x 1200 zł = 60 zł miesięcznie.

- dla osoby w rodzinie 351 zł x 250 % = 877,50 zł. Przykładowo - dochód 3-osobowej rodziny wynosi 3000 zł miesięcznie / 1000 zł na osobę. Odpłatność oblicza się w następujący sposób: 5 % x 1000 zł = 50 zł miesięcznie.

2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego art. 833 § 6 otrzymał brzmienie:
"Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej."

Oznacza to, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli od 01.04.2010 r. nie może przekazywać żadnych świadczeń pieniężnych należnych osobom, które posiadają zadłużenia alimentacyjne np. na konto komornika.

Pobierz treść ustawy

źródło: MGOPS DuklaZmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka
[01.04.2010]

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Pobierz treść ustawy

Czytaj więcej >>>

źródło: www.mpips.gov.plOd 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
[01.01.2010]

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Pobierz treść ustawy

Do postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2010 r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2010 r.) i niezakończonych ostateczną decyzją, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

źródło: www.mpips.gov.plW przypadku problemów z otwarciem plików należy pobrać i zainstalować poniższą aplikację:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 9, 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 43 307 33; 13 43 308 49 :: email: mops@dukla.pl